Swapps

Software Applications AS
Meir

OM OSS

Software Applications AS er eit IKT-utviklingsselskap med hovedkontor på Stord og avdelingskontor for utvikling/brukarstøtte i Manilla. Me utviklar programvare for store og små kundar, både i inn- og utland. Me tilbyr også engelskspråkleg brukarstøtte for internasjonale kundar innan maritim industri/offshore olje og gass. Me har stor spennvidde både på type kundar – alt frå offshore til varehandel og kontor. Av prosjekt leverer me alt frå avanserte løysingar – kommunikasjon mellom utstyr og programvare til utvikling av websider og APPar både for Android og IOS (Iphone) Alle kundar – både små og store er velkomne hos oss. Me har ein liten men effektiv organisasjon – noko som kjem deg deg som kunde til gode med gode løysingar til ein rimeleg pris.

Målgruppe:

Små og mellomstore bedrifter i alle bransjar
Organisasjonar og lag
Folk med idear som treng IT-kompetanse for å realisera draumen sin.

Private og offentlege verksemder
IT-bedrifter som treng ekstra kapasitet i ein periode

KORFOR BRUKA OSS?

Kunden bestemmer


Me legg stor vekt på kundetilfredshet og åpenhet i prosjekt saman med kundar. Me jobbar best når me et tett på kunden og planlegg jobbane fortløpande.

Liten men effektiv - og beslutningsdyktig

Mei er ein liten men effektiv organisasjon som har evner til å snu oss rundt fort. Me lyttar til kundane. Eigarstrukturen gjer at me kan ta beslutninger med ein gong - “over bordet”. Du kan stola på oss!

Programutvikling for utstyr og skybasert programvare

Me har god erfaring med å knytte maskinvare opp mot programvare. I forhold til skybaserte løysingar har me også god erfaring med Azure fra Microsoft.

Rimelige prisar


Me er små men effektive. Våre prisar startar på Kr 490,- per time eks. mva. Fastpris kan også avtalast, også avbetalingsløysingar.

TENESTER

Utvikling av programvare for PC og APP

Utvikling av skreddarsydd programvare for kundar. Me utviklar også APPar til bruk på mobiltelefonar eller nettbrett, både for Android og IOS (Iphone).

Kommunikasjon programvare - maskinvare

Utvikle support der maskiner og utstyr kommuniserer med et dataprogram.

Utvikling av websider


Har du behov for nye nettsider for bedrifta di? Me kan gjera alt frå å vera med å hjelpa til i designprosessen/kravspesifikasjon til ferdig produkt.

Utvikling av nettbutikk

Treng du ein nettbutikk til bedrifta di? Me hjelper til med alt frå design, strukturering og tilpasning av betalingsløysningar.

Drift av nettsider/nettbutikk

Me har eigen skytjeneste kor me kan drifta websidene eller nettbutikken din. Dette er ofte praktisk. Dersom du treng endringar kan med å raskt gå inn og hjelpa til med dette.

KUNDESTØTTE

Me har kundar innan offshore som har 1. linje support hos oss. Denne tenesta passar veldig godt til små/mellomstore bedrifter innan maritim næring eller oljeservice.

EKSEMPEL PÅ PROSJEKT

KONTAKT OSS​

SEND OSS MELDING

    NORWAY

    VABAKKJEN 6, N-5411 STORD - NORWAY

    9092 6766

    POST@SWAPPS.NO