METODIKK


Vi følger verdier og prinsipper for SCRUM Framework

SCRUM PRINSIPPERSCRUM VERDIERSCRUM TEAMVAR KJERNEPROSESSTENESTER


Utvikling av programvare for PC og APP

Utvikling av skreddarsydd programvare for kundar.

Kommunikasjon programvare maskinvare

Utvikling av kommunikasjonsløysingar der maskinar og utstyr skal kommunisera med eit dataprogram.

Utvikling av websider

Har du behov for nye nettsider for bedrifta di? Me kan gjera alt frå å vera med å hjelpa til i designprosessen/kravspesifikasjon til ferdig produkt.

Utvikling av nettbutikk

Treng du ein nettbutikk til bedrifta di? Me hjelper til med alt frå design, strukturering og tilpasning av betalingsløysningar.

Drift av nettsider/nettbutikk

Me har eigen skytjeneste kor me kan drifta websidene eller nettbutikken din.

Engelskspråkleg brukarstøtte

Me har kundar innan offshore som har 1. linje support hos oss.