METODIKK


I utviklingsarbeid brukar me ein “agile” metodikk kalt Extreme Programming (XP)
fokus

FOKUS


Kunden bestemmer!- Me legg stor vekt på kundetilfredshet og åpenhet i prosjekt saman med kundar. Me jobbar best når me et tett på kunden og planlegg jobbane fortløpande.


fokus

PROSESS


Me deler prosjektene i mindre, oversiktlige bitar, definerer funksjonar, test og utgivelse.


fokus

Roller i utviklingsarbeidet


Utviklar - Forstå kundens krav, Konvertere krav til ei løysing, Ansvarlig for å produsera kvalitetskode til einkvar tid, Definera oppgaver på kvar funksjon.


fokus

Prinsipp for utvikling


Handheving av kodingsstandarder Koden skal vera enkel og vedlikeholdbar og lett å skriva vidare på av andre med samme standard.


TENESTER


Utvikling av programvare for PC og APP

Utvikling av skreddarsydd programvare for kundar.

Kommunikasjon programvare maskinvare

Utvikling av kommunikasjonsløysingar der maskinar og utstyr skal kommunisera med eit dataprogram.

Utvikling av websider

Har du behov for nye nettsider for bedrifta di? Me kan gjera alt frå å vera med å hjelpa til i designprosessen/kravspesifikasjon til ferdig produkt.

Utvikling av nettbutikk

Treng du ein nettbutikk til bedrifta di? Me hjelper til med alt frå design, strukturering og tilpasning av betalingsløysningar.

Drift av nettsider/nettbutikk

Me har eigen skytjeneste kor me kan drifta websidene eller nettbutikken din.

Engelskspråkleg brukarstøtte

Me har kundar innan offshore som har 1. linje support hos oss.