OM OSS


Software Applications AS er eit IKT-utviklingsselskap med hovedkontor på Stord og avdelingskontor for utvikling/brukarstøtte i Manilla. Me utviklar programvare for store og små kundar, både i inn- og utland. Me tilbyr også engelskspråkleg brukarstøtte for internasjonale kundar innan maritim industri/offshore olje og gass. Me har stor spennvidde både på type kundar - alt frå offshore til varehandel og kontor. Av prosjekt leverer me alt frå avanserte løysingar - kommunikasjon mellom utstyr og programvare til utvikling av websider og APPar både for Android og IOS (Iphone) Alle kundar - både små og store er velkomne hos oss. Me har ein liten men effektiv organisasjon - noko som kjem deg deg som kunde til gode med gode løysingar til ein rimeleg pris.

KORFOR BRUKA OSS?


Målgruppe:

● små og mellomstore bedrifter i alle bransjar
● Private og offentlege verksemder
● Organisasjonar og lag
● IT-bedrifter som treng ekstra kapasitet i ein periode
●Folk med idear som treng IT-kompetanse for å realisera draumen sin.

Kunden bestemmer!

Me legg stor vekt på kundetilfredshet og åpenhet i prosjekt saman med kundar. Me jobbar best når me et tett på kunden og planlegg jobbane fortløpande.

Rimelige prisar

Me er små men effektive. Våre prisar startar på Kr 490,- per time eks. mva. Fastpris kan også avtalast, også avbetalingsløysingar.

Liten men effektiv - og beslutningsdyktig

Mei er ein liten men effektiv organisasjon som har evner til å snu oss rundt fort. Me lyttar til kundane. Eigarstrukturen gjer at me kan ta beslutninger med ein gong - “over bordet”. Du kan stola på oss!

God erfaring med programutvikling for utstyr og skybasert programvare

Me har god erfaring med å knytte maskinvare opp mot programvare. I forhold til skybaserte løysingar har me også god erfaring med Azure fra Microsoft. Våre erfaringer tar me med oss frå mange tidlegare og noverande prosjekt.

Aktive og engasjerte medarbeidarar

Medarbeidarane våre er aktivt med i diskusjonene, slik at ingen sit inne med gode idéar fordi dei ikke tør å komme fram med dei. Når diskusjonen er ferdig så konkluderer me og går vidare i samla tropp. Me har lukkast med å skapa vår egen sunne bedriftskultur. Dette er et pågående arbeid som aldri helt blir avsluta.