Maritime-link-AS

Swapps har i oppgåve å laga ein marknadsplattform for kjøp og sal av skip- Eit slags "finn.no" for skip.

sjå : www.maritime-link.com