XP FOKUSERER PÅ FØLGANDE


KUNDEN BESTEMMER!

Kunden bestemmer! Rask reaksjonsevne på endring av krav frå kunde. Kunden er med i prosjektet og prioriterer kva som skal gjerast først og sist. Normalt er ca 1 times møte med kunde kvar veke eller annankvar veke. I dette møtet alt som er gjort sidan forrige møte vist til kunde. Deretter vert det bestemt kva som evt. skal endrast og satt opp prioriteringsliste for arbeid til neste møte. Slik går det heile vegen til produktet er ferdig.

KORTE SYKLUSAR

Laga korte syklusar . Me deler utviklingsprosjektet opp i mindre bitar. Dette fører til raskare ferdigsstillelse av del-fuksjonalitet i programmet som skal utviklast. Ein kan følga prosjektet tettare og kunde treng ikkje venta heilt til alt er ferdig før ein kan sjå resultatet. Litt som å følga med på ein byggeplass. Ein kan heile tida sjå kva som er gjort, sjølv om bygget ikkje er ferdig.

FORBEDRING AV PRODUKTIVETET

Forbedring av produktivitet . Me utviklar kun den funksjonaliteten som er nødvendig akkurat der og då i prosjektet. Mange prosjekt vert forsinka sidan velmeinande programmerarar meiner at “sidan eg allikevel held på med dette, så kan eg likesågodt forbetra funksjonaliteten her og der - i tilfelle kunden vil ha dette”. Denne haldninga er prisverdig, men fører dessverre med seg at mykje unødvendig funksjonalitet blir utvikla. Ting som aldri vert nytta eller spurt om. Derfor er me strenge på dette, for å bli meir effektive og spara tid og pengar.

KONTINUERLIG TESTING

Testing som kontinuerlig og integrert del av kvar syklus . Meg gjer alt ferdig medan me held på med eit del-prosjekt. Dette inkluderer også testing av funksjonalitet. Plukk ut alle “bugs” etter kvart er bra for prosjektet.

PROSESSPLANLEGGING INKLUDERT TIDSESTIMAT


UTVIKLING


KUNDETESTING


UTGIVELSE AV FERDIG PRODUKT

ROLLER I UTVIKLINGSARBEIDET


Utviklar

 • Forstå kundens krav
 • Konvertere krav til ei løysing
 • Ansvarlig for å produsera kvalitetskode til einkvar tid
 • Definera oppgaver på kvar funksjon
 • Estiméra tidsforbruk på kvar funksjon
 • Opprettholda ein open kommunikasjon med teamet og kunde
 • Testar

 • Utføre kontinuerlig funksjonalitetstestar
 • Teamleiar

 • Overblikk over status
 • Planlegga daglige statusmøter internt og med kunde
 • Kunde

 • Utarbeide/godkjenna kravspesifikasjon i samarbeid med teamleder
 • Definera prioriteringar
 • Forklare/utdjupa funksjonalitet for betre forståing blant utviklarar
 • Halda open kommunikasjonen med teamleiar
 • PRINSIPP FOR UTVIKLING