"Vi følger verdier og prinsipper for SCRUM Framework."

SCRUM PRINSIPPER


TETT SAMARBEID

 • Alle team medarbeidarane skal vera seg bevisst om felles dagleg mål
 • Team medarbeidarane samarbeider med produkteigar og interessenter for å oppnå prosjektmål

PRIORITERING

 • Laga og levera kvalitet i heile utviklingsarbeidet

KORTE SYKLUSAR

 • Utviklinga skjer i korte, klart definerte syklusar, vanlegvis på ei veke eller 14 dagar

EFFEKTIVE DAGLEGE STATUSMØTER

 • Daglege, korte, tidsbestemte møter med teammedlemmer for å kunne jobba effektivt og målretta

SJØLVORGANISERING

 • Øke selvstendigheten og optimaliser ytelsen

EMPIRISK PROSESSKONTROLL

 • Open diskusjon
 • Risikoidentifikasjon og vurdering
 • Forbedringar basert på tilbakemeldingar
 • Læra av feil

SCRUM VERDIER


SCRUM TEAM


PRODUKTEIER

 • Definerer funksjonene til produktene
 • Prioritere funksjonslister (Product Backlog)

SCRUM MANAGER

 • Ansvarlig for å vedta Scrum verdier og praksis
 • Trener laget til beste mulig ytelse

UTVIKLINGSTEAMET

 • Gruppe av personer med forskjellig kompetanse som trengs for å skape et fungerende programvareprodukt: Programmerere, testere, UX / UI-designere
 • Selvorganisert team

VAR KJERNEPROSESS