Personvern og informasjonskapslar

Software Applications AS (“Swapps”) nyttar Informasjonskapslar på http://www.swapps.no/. Ved å klikke på "Eg godtar" eller "Lukk" - knappen på vår side, samtykker du i bruk av informasjonskapslar. Dersom du ønsker å avslå godkjenninga, kan du sjå "Slik kontrollerer du informasjonskapslar" - nedanfor

Dette dokumentet forklarar kva informasjonskapslar er, korleis me brukar dei og korleis tredjepartar me samarbeider med kan bruka informasjonskapslane. Me forklarer også valga dine når det gjeld informasjonskapslar i tillegg til litt meir informasjon.

Kva er informasjonskapslar?

Informasjonskapslar er små tekststykker sendt av nettlesaren din av ein nettstad du besøker. En informasjonskapsel vert lagra i nettlesaren din, og lar nettstaden eller en tredjepart gjenkjenna deg og gjera ditt neste besøk lettare og nettstaden meir nyttig for deg.

Informasjonskapslar kan vera av to typer, "permanente" eller "midlertidige".

  • Midlertidige Informasjonskapslar vil bli fjerna når du lukker nettlesaren din.
  • Permanente Informasjonskapslar vert lagra på nettlesaren din fram til til utløpsdatoen som er angitt i informasjonskapselen eller til du slettar dei manuelt. Dette vert brukt til å huska kven du er når du kjem attende.

Korleis brukar me Informasjonskapslar?

Når du brukar og får tilgang til nettstaden kan me plassere et antall Informasjonskapslar i nettlesaren din. Me bruker Informasjonskapslar for følgande formål:

  • For å aktivere bestemte funksjonar på nettstaden.
  • For analysar og for å lagra dine preferansar.

Nedanfor er ei liste over Informasjonskapslar me brukar på www.swapps.no:

  • Strengt nødvendige Informasjonskapslar som er obligatoriske for driften av nettstedet vårt.
  • Analytiske og ytelsesInformasjonskapslar som samlar inn informasjon om bruk av nettstaden, tel antal besøkande og viser oss kva for sider på nettstaden som er mest og minst besøkt. Dette gjer det mulig for oss å forbetra måten vår nettside fungerer på, for eksempel ved å sikra at brukarane enkelt finn det dei leitar etter.
  • Funksjonalitetskapslar blir brukt til å la nettstaden gjenkjenna deg når du kjem attende.
  • Målretta Informasjonskapslar huskar sidene du har besøkt på nettstaden.

Korleis kontrollera Informasjonskapslar?

Dei fleste nettlesarar lar deg endra innstillingane for å blokkera Informasjonskapslar eller for å varsle deg når Informasjonskapslar vert sendt til nettlesaren på den PC/mobilen du bruker.

Du kan til enhver tid nekta, godta eller fjerna Informasjonskapslar fra nettstaden ved å aktivere eller få tilgang til innstillingane i nettlesaren din. Informasjon om fremgangsmåten som skal følgast for å aktivera, deaktivera eller fjerna Informasjonskapslar, finn du på nettlesarleverandøren sin netstad via hjelpeskjermen.

Vær oppmerksam på at hvis du sletter Informasjonskapslar eller nektar å godta dei, kan du kanskje ikkje bruka alle funksjonane me tilbyr, og nokon at nokon av sidene kan visa feil informasjon.

For mer detaljert informasjon om Informasjonskapslar og korleis du administrerer og slettar dei, besøk http://www.aboutcookies.org eller http://www.aboutcookies.org (engelsk tekst).

Personvernreglar

Software Applications AS (“Swapps”) opererer http://www.Swapps.no Denne sida gir infformasjon om våre retningslinjer for innsamling, bruk og utlevering av personleg informasjon me mottar fra brukarar av nettstaden.

Me nyttar berre dine personlege opplysninger for å tilby og for å betra nettstaden. Ved å bruka nettstaden, godtar du innsamling og bruk av informasjon i Informasjonskapslar for dette formålet.

Informasjonsinnsamling og bruk

Når du bruker nettstaden vår, kan vi be deg om å gi oss visse personlege identifiserbare opplysningar som kan nyttast til å kontakte eller identifisere deg. Personlig identifiserbar informasjon kan inkludera, men er ikkje begrensa til navnet ditt ("Personleg informasjon").

Det er ditt valg å gi oss dine personlege opplysningar. For eksempel ved å kontakta oss med ein førespurnad (ved å bruke kontaktsida eller chatten med oss).

Me samlar også personlig informasjon om bruk av nettstaden vår via Informasjonskapslar som sporer IP-adressene til brukarane som besøker nettstaden vår og sidene dei besøker.

Loggdata

Som mange nettstadsoperatørar samlar me inn informasjon som nettlesaren din sender når du besøker nettstaden vår ("loggdata").

Denne type loggdata kan inneholda informasjon som datamaskinens IP-adresse (Internet Protocol), nettlesartype, nettlesarversjon, sidene på nettstaden du besøker, klokkeslett og dato for besøket, tid brukt på disse sidene og annan statistikk.

I tillegg kan me bruka tredjepartstenester som Google Analytics som samlar, overvåker og analyserer informasjonen.

Kontakt og kommunikasjon

Brukarar som kontaktar denne nettstaden gjer det etter eige skjøn og gir slike personlege opplysningar på eigen risiko. Me kan bruka dine personlege opplysningar til å kontakta deg med nyhetsbrev eller marknadsføringsmateriale.

Tryggleik

All informasjon du har oppgitt til oss er lagra på sikre serverar. Sikkerheten til dine personlege opplysningar er viktig for oss. Men husk at ingen overføringsmetode over Internett, eller elektronisk lagringsmetode er 100% sikker. Me nyttar kommersielt akseptable metodar for å beskytta dine personlege opplysningar, men me kan ikkje garantera den absolutte tryggleiken.

Endringar i reglar for personvern og Informasjonskapslar

Desse reglane gjelder frå og med 25. mai 2018. Eventuelle framtidige reglar eller endringar i reglar vil tre i kraft umiddelbart etter at dei er lagt ut på denne sida.

Reglane kan endrast når som helst, og du bør sjekke reglar for personvern og Informasjonskapslar regelmessig.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål, ver god å ta kontakt med oss via vår “Kontakt oss” side.