Vilkår for bruk av nettsida

Utstedelsesdato: 25. mai 2018

Ver god å lesa desse vilkåra før du brukar nettstaden http://www.swapps.no/ som vert eigd av Software Application AS (“Swapps”)

Din tilgang til og bruk av swapps.no er basert på at du aksepterer og overholder desse vilkåra. Viklåra gjeld for alle besøkande og brukarar.

Ved å bruka nettstaden vår, godtar du du vilkåra, vår personvernerklæring, våre informasjonskapslar og alle andre retningslinjer som er lagt ut av oss. Hvis du ikkje er einig i desse vilkåra bør du slutta å bruka http://www.swapps.no/.

Kven er Software Application AS?

Software Application AS ("Swapps") er et IKT-utviklingsselskap med hovedkontor i Vabakkjen 6, N-5411 Stord med organisasjonsnummer 918 376 410 MVA. Selskapet utviklar både web- applikasjonar og APPar (Android og iOS) for store og små kundar over heile verda.

Du kan nå oss via e-post på post@Swapps.no.

Immaterielle rettigheter

Innhold publisert på www.swapps.no (digitale nedlastinger, bilder, tekster, grafikk, logoar) tilhører Swapps og er beskytta av internasjonale lover om opphavsrett. Hele kompileringen av innholdet som finns på denne nettstaden er Swapps sin eksklusive eigedom.

Heile avtalen

Vilkåra, saman med vår personvernpolitikk, er heile avtalen mellom deg og Swapps i forhold til bruk av www.swapps.no, og erstattar alle tidlegare avtaler med hensyn til bruken av http://www.swapps.no/.

Revisjon

Me kan koma til å revidera desse vilkåra i framtida. Ver god å sjekka denne sida regelmessig for å sikra at du er kjent med den gjeldande versjonen.

Lenker til andre nettstader

Swapps.no kan innehslda lenker som lar deg forlata nettstaden swapps.no. Dei kobla nettstadene er ikke under kontroll av Swapps, og Swapps er ikkje ansvarleg for webcasting eller anna form for overføring mottatt frå ein kobla nettstad. Swapps gir berre desse lenkene til deg av praktiske hensyn.

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål om disse vilkårene, vennligst ta kontakt via vår “Kontakt oss” side.

Dersom du har spørsmål om vilkåra, ver god å ta kontakt gjennom vår “Kontakt oss” side.