XYZMarine

er ei gratis, internasjonal søkeside for skip og maritime selskap. Databasen inneheld opplysningar om skip og firma frå nesten 200 ulike land, fordelt på over 30 ulike kategoriar. Her kan du søka på kryss og tvers, for eks. alle skipsverft i heile verda, eller skipsverft i til dømes Norge, Sverige og Danmark. Databasen inneheld namn, adresseinfo, webisder, mv.

sjå : www.xyzmarine.com