Zonetech - Triton POB

Utvikling av programvare, Utvikling av Markedsmatriell, Utvikling av nettside, Helpdesk tjenester

Zonetech Triton POB er laga for Zonetech AS. Løysinga er basert på programvare og fysiske lesarar med RFID teknologi. Systemet er installert på riggar og skip verda rundt. POB (Personnel On Board) er kort og godt sporing av folk og hendelsar ombord. Det er svært viktig å vita kven som er ombord, i tilfelle noko skulle skje. Dei største installasjonane me har levert til har opp til 750 mann om bord. Ombord på større installasjoner til sjøs treng ein eit system for å tella opp kven som har møtt/ikke møtt på mønstringsstasjon ved evakurering. Systemet dekker også viktige funksjonar som kva for ein lugar ein bur på, adgangskort til lugaren, samt registrering av måltider og merking av klær for vask. All informasjon vert speila til land via internett/vsat. Basert på rapportane frå systemet er også landkontoret i stand til å kunna fakturera kunden, normalt sett eit oljeselskap.

sjå : www.zonetech.no